I dette system vil vi bevidst træne kommunikationskanalen mellem krop og sind. Vi slår autopiloten fra og oplever at øvelser der måske umiddelbart virker simple har mange niveauer.
  
Lillehjernen rummer information om hvor du har været, hvor du er nu og hvor du er på vej hen. (hvis du altså er dig din retning bevidst) Den samler informationerne fra det sensoriske nervesystem (følesystemet).
  
Centralnervesystemet vælger så hvilke muskelkombinationer der skal bruges til at udføre opgaven. Det er bare ikke altid valget tjener os bedst muligt på langt sigt. Hvis vi for eksempel får en skade, reagerer kroppen ofte ved at spænde op i de tilstødende muskler, for at beskytte det skadet område. Varer skaden mere end 6 uger, bliver det nye beskyttende bevægelsesmønster automatiseret, og selv efter skadens ophør vil vi have en tendens til at blive i det mønster. Den eneste måde vi kan hjælpe kroppen tilbage til sin sundhedstilstand på, går via vores bevidsthed.
  
Uden vores bevidste valg og varierede brug af kroppen, vil vi også som årene går synke mere sammen i vores krop end vi behøver. Derved få vi holdningsforskydelser, der i tidens fylde vil have en tendens til medansvarlighed for de mere permanente skader på bevægeapparatet.
  
Vi har brug for vores bevidsthed til at skabe nye og bedre vaner.
  
I begyndelsen kan træningen virke svær, men når du begynder at mærke udbyttet af øvelserne, vil den følelse, sammen med bevægelsesglæden, være din bedste motivationen.
  
Vi vil arbejde på gradvis at genvinde kontrol over kroppen.