"Det gælder ikke om at komme først, men at komme til udfoldelse"

Helle Gotved

 

 

"Bevægelser er lige så veltalende som ord"

Isadora Duncan

 

 

"Ord kan lyve, men kroppen fortæller altid sandheden"

Glen Tetly

 

 

"Kropsbevidsthed er det basale grundlag for oplevelse af og accept af sig selv"

Ruth Ryborg

 

 

"Et menneske må vide hvad det føler, for at vide hvem det er.
Det må kende sit ansigtsudtryk, sin kropsholdning og sine bevægelser.
Uden denne bevidsthed om kroppens følelser og holdning,
     bliver menneske splittet i en kropløs ånd og en åndløs krop" 

   Alexander Lowen

 

 

"Alt hvad der forøger, formindsker, begrænser eller udvider kroppens handleevne,
vil også forøge, formindsker, begrænse eller udvide bevidstheden.

Alt hvad der forøger, formindsker, begrænser eller udvider bevidsthedens handleevne,
vil også forøge, formindsker, begrænse eller udvide kroppens handleevne"

Spinoza

 

"Adfærd og sind er forbundne kar

Din krop og din sjæl er tvillingepar

Muskel og tanke, hud og hu

er søster og bror, som dig og du"

Benny Andersen

 

"Holdning og bevægelse er ikke kun udtryk for fysiske love -
de er på samme tid udtryk for hele personligheden.
Hver følelse, hver tanke forandrer vor spændings balance
og dermed vor holdning og vore bevægelser"

Gerda Alexander 

                                                                                                            

 

"Det er kun ét sandt tempel i verden, og det er det menneskelige legeme.

Vi rører ved himmelen, når vi lægger vore hænder på en menneskekrop"

Novalis

 

"Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb,
med vore sanser er vi indlagte i universet"   

       K.E. Løgstrup